Skoči do osrednje vsebine

Izvedba povezovalne ceste v Občini Polzela in ukinitev nivojskega prehoda Polzela 2 v km 16+865 regionalne železniške proge Celje-Velenje

Rok za prijavo je potekel.

Obstoječa lokalna cesta JP 911-451 se v dolžini 285, 14 m razširi in preko novega premostitvenega objekta priključi na lokalno cesto LK 493-821. Skupna širina ceste znaša 6m ( 2x vozni pas in 2x robni pas) Zaradi različnih nivelet je za in pred premostitvenim objektom predvidena gradnja AB zidu ( najvišji del 1,17 m nad terenom) z vgrajeno jekleno varnostno ograjo. Na levi in desni strani ceste je predviden pločnik širine 1,5 m v skupni dolžini 200 m. Odvodnjavanje je predvideno preko točkovnih požiralnikov z iztokom v ponikovalnice ( predvidenih 6 ). Projekt vključuje tudi zaščito obstoječih komunalnih vodov na predmetni trasi. Izvede se tudi ukinitev istonivojskega železniškega prehoda \" Polzela 2\" v km 16+865 regionalne železniške proge št. 31 Celje-Velenje.

Več na portalu javnih naročil