GOV.SI

Izvedba ojačitev plinovoda s kompozitnim ovojem, epoksi objemko ali izrezom cevi, odprava stikov plinovoda z zaščitno cevjo ter izvedba neporušnih pregledov

Predmet naročila je izvedba ojačitev plinovoda s kompozitnim ovojem, epoksi objemko ali izrezom cevi, odprava stikov plinovoda z zaščitno cevjo ter izvedba neporušnih pregledov za ugotavljanje anomalij na plinovodnem sistemu za obdobje štirih let.

Pri sumu poškodbe ali anomalije plinovodne cevi je potrebno izvesti neporušne preglede, izvesti ojačitev izolacije ali plinovodne cevi, ki jih naročnik odkrije z različnimi metodami neporušnih pregledov (notranji pregled, pregled ECDA, EMPIT, MMM, pregled tesnosti plinovoda, itd) ali pa so mu javljene s strani povzročiteljev ali tretjih oseb. V odvisnosti od resnosti poškodbe lahko naročnik ojačitev izvede samo na poškodovani izolaciji, v resnejših primerih namesti kompozitni ovoj ali epoksi objemko, pri najhujših poškodbah pa mora poškodovani del cevovoda izrezati in nadomestiti z novim. Pri stiku plinovoda z zaščitno cevjo je potrebno plinovodno cev odmakniti od zaščitne cevi in po potrebi v medprostor vbrizgati antikorozivno snov ali pa zaščitno cev odstraniti.

Več na portalu javnih naročil