Skoči do osrednje vsebine

Izvedba nadaljnjih arheoloških raziskav na arheoloških območjih na 1. in 2. etapi nove prometne povezave med AC A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi izvedenih predhodnih arheoloških raziskav in izdelanega poročila je ZVKDS OE Novo mesto izdal dodatne dopolnjene kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstvena mnenja (izdelujejo se 3 PGD dokumentacije):
- za traso in deponijo (projektant j.v. BPI in PNZ) (dop. KVP št. 35105-0382/2017/15, z dne 19.02.2019 in KVM št. 35105-0382/2017/17, z dne 08.04.2019),
- za prestavitev magistralnega plinovoda (projektant j.v. BPI in PNZ) (dop. KVP št. 35105-0407/2018/2, z dne 20.09.2018 in KVM št. 35105-0407/2018/4 z dne 19.12.2018),
- za gradnjo dveh mostov čez Krko (projektant j.v. Ponting in Pipenbaher) (dop KVP št. 35105-0400/2018/4, z dne 21.01.2019 in KVM št. 35105-0400/2018/6, z dne 27.02.2019).

Skladno z zgoraj navedenimi KVP in KVM je potrebna izvedba nadaljnjih arheoloških raziskav na arheoloških območjih na 1. in 2. etapi nove prometne povezave, območju prestavitve magistralnega plinovoda in obeh mostov čez Krko med AC A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline. (glej poglavje 2 - Projektno nalogo s prilogami)

Več na portalu javnih naročil