Skoči do osrednje vsebine

Izvedba meritev in analiz za potrebe CČN Domžale-Kamnik za leto 2023

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izvajanje meritev in analiz za potrebe CČN Domžale-Kamnik d.o.o. v skladu z zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja CČN Domžale-Kamnik d.o.o. št. 35407-10/2014-19 z dne 16.4.2015 in spremembami tega dovoljenja1 (v nadaljevanju OVD), ki je skupaj s spremembami priloga razpisne dokumentacije, in z morebitnimi med trajanjem naročila sprejetimi spremembami OVD ter lastnimi zahtevami. Naročilo ni razdeljeno na sklope in zajema naslednje meritve in analize:
- emisije v vodo,
- ravnanje z odpadki,
- dodatne laboratorijske analize,
- emisije v zrak.

Več na portalu javnih naročil