Skoči do osrednje vsebine

Izvedba meritev in analiz za objekte v upravljanju Komunale Slovenska Bistrica d.o.o. za leto 2020

Rok za prijavo je potekel.

Izvedba meritev in analiz za objekte v upravljanju Komunale Slovenska Bistrica d.o.o. za leto 2020, razdeljeno na sledeče sklope:
1. Meritve emisij v vodo in javno kanalizacijo za objekte ČN Slovenska Bistrica, ČN Pragersko, MKČN Makole, vodarno Slovenska Bistricain odlagališče nenevarnih odpadkov CERO;
2. Meritve onesnaženosti podzemne vode za odlagališče nenevarnih odpadkov CERO;
3. Izvedbe analiz odpadkov: Ocena odpadkov MKO (težka frakcija) pred odlaganjem, sortirno analizo komunalnih odpadkov, analizo komposta, vrednotenje nevarnih lastnosti odpadka 19 12 12;
4. Meritev emisij v zrak na odlagališču nenevarnih odpadkov Pragersko;
5. Analiza kvalitete pitne vode - notranji nadzor.

Več na portalu javnih naročil