GOV.SI

Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za novogradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo v območju urejanja OPPN 252, Ljubljana

Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za novogradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo v območju urejanja OPPN 252, Ljubljana

Več na portalu javnih naročil