Skoči do osrednje vsebine

IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA DOMA ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izvedba GOI del na stavbi Doma za varstvo odraslih Velenje. Obstoječa stavba je bila grajena v 70. letih in je funkcionalno neustrezna glede na sodobne standarde bivanja. Stavba je umeščena v centralnem delu Velenja, v stanovanjskem predelu, ki meji na območje Osnovne šole Mihe Pintarja Toleda. Na severu območje meji na Kidričevo cesto, na vzhodu so zelene površine osnovne šole, na jugu in na zahodu večstanovanjska pozidava. Stavba s funkcionalnimi površinami obsega parcele 1903/13, 1903/15, 1903/16, 1903/17, 1903/21 in 1903/22, k.o. 964 Velenje na skupni površini 5777,10 m2. Predmet del je rušitev objekta, rekonstrukcija, prizidava, izgradnja bivalnih etaž in preureditev zunanjih površin. Etažnost objekta je K(delno)+P+3 (delno P+4), bruto površine skupaj 11.709,79 m2.\r\n\r\nNatančen obseg del je razviden iz projektne dokumentacije in popisa del.\r\n

Več na portalu javnih naročil