Skoči do osrednje vsebine

IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU SODRAŽICA RIBNICA KOČEVJE; VODOVOD BOROVEC GORNJA BRIGA

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izgradnja povezovalnega cevovoda Borovec Gornja Briga in sicer izgradnja vodovodnega cevovoda na odseku od Borovca do Gornje Brige v skupni dolžini 2440 m (odsek 1) ter vodovoda v dolžini 180 m (odsek 2).

Na obeh odsekih je predvidena vgradnja cevi PE 100 RC 9010 DN 100 mm. Na vodovodnem cevovodu bodo zasuni in hidranti za zagotavljanje požarne varnosti ter jaški za vgradnjo regulatorjev tlaka in merilca pretoka. Nadzemnih objektov v sklopu projektiranega cevovoda ne bo. Za ureditev oskrbe z vodo je predvidena navezava na vodovodni sistem Borovec.

Več na portalu javnih naročil