Skoči do osrednje vsebine

IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE - OBČINA DUPLEK; Dograditev kanalizacijskega omrežja na območju aglomeracije ID 16458 Zg. Duplek

Rok za prijavo je potekel.

Občina Duplek pristopa k razširitvi obstoječega javnega kanalizacijskega omrežja na več delih območja
aglomeracije ID 16458 Zg. Duplek in sicer kot novogradnja po trasah:
- Zg. Duplek, Sp. Duplek, Dvorjane in Johe, III. faza,
- Južno od ceste R-3,
- Žitečka vas,
- Dograditev kanalizacije v Žitečki vasi, 2. faza,
- Zabrege,
- Žitečka vas 3. in 4. faza,
v skupni dolžini 8.824 m kanalizacijskih vodov, 8 črpališč ter k zamenjavi 1.880 m vodovodnih cevovodov na trasi kanalizacije.

Več na portalu javnih naročil