Skoči do osrednje vsebine

Izvedba geodetskih in agronomskih del v sklopu komasacije kmetijskih zemljišč na območju k.o. Starše

Rok za prijavo je potekel.

Izvedba geodetskih in agronomskih del v postopku komasacije na komasacijskem območju k.o. Starše, ki je opredeljena z odločbo o uvedbi komasacijskega postopka št. 331-101/2016-6 (7006), ki jo je dne 10.8.2016 izdala Upravna enota Maribor in je postala pravnomočna dne 16.12.2016.
Dela obsegajo vsa geodetska dela, potrebna za izvedbo komasacijskega postopka na komasacijskem območju k.o. Starše, skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih in Pravilnikom o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč, zlasti pa:
- ureditev meje na obodu komasacijskega območja,
- izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območja,
- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč,
- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč komasacijskega sklada,
- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata idejne zasnove ureditve komasacijskega območja,
- ureditev meje znotraj komasacijskega območja - gozdovi, trajni nasadi, ohišnice,
- zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega območja - ceste, poti, jarki, itd.,
- izmera objektov - stanovanjski objekti, gospodarski objekti, itd. ,
- izmera objektov v območju, ki so pomembni za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč - terase, elektro drogovi, itd. ,
- izdelava, razgrnitev in usklajevanje projekta nove razdelitve zemljišč,
- zamejničenje novih parcel v naravi in seznanitev lastnikov,
- izdelava elaborata komasacije.

Več na portalu javnih naročil