Skoči do osrednje vsebine

IZVAJANJE ZIMSKEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH IN GOZDNIH CEST ZA SEZONOI 2018/2019

Rok za prijavo je potekel.

Javno naročilo obsega postavitev in odstranitev snežnih kolov, pluženje lokalnih cest brez posipa, posip in pluženje lokalnih cest, posipanje pločnikov in parkirišč, čiščenje snega na pločnikih z ročno samohodno snežno frezo, pluženje makadamskega vozišča, razna ročna dela

Več na portalu javnih naročil