Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje zavarovalnih storitev v občini Gorenja vas - Poljane, KS Poljane, KS Sovodenj, KS Trebija, OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas in OŠ Poljane

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21), OBČINA GORENJA VAS-POLJANE, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila, katerega predmet je zavarovanje premoženja, premoženjskih interesov in zavarovanje vozil naročnika in druge pravne subjekte, povezane z naročnikom za obdobje petih (5) let. \r\nRok začetka izvajanja zavarovalnih storitev je 1.4.2022 ob 00.00 uri, rok zaključka je 31.3.2027 ob 24.00 uri. \r\nNaročilo se oddaja celovito in ni razdeljeno na sklope. Ponudniki morajo oddati ponudbo za celotno javno naročilo. Variante ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.\r\nNaročnik razpisuje naslednje vrste zavarovanj:\r\n1. Požarno zavarovanje in zavarovanje proti nekaterim drugim nevarnostim\r\n2. Potresno zavarovanje \r\n3. Strojelomno zavarovanje\r\n4.

Več na portalu javnih naročil