GOV.SI

Izvajanje zaščite blaga last Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve

Predmet javnega naročila je izvajanje zaščite blaga, last Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, pred skladiščnimi škodljivci, in sicer:
1. dezinsekcija žita,
2. plinska dezinsekcija praznega prostora v skladišču (s PH3),
3. dezinsekcija skladiščnih prostorov z obrizgavanjem,
4. dezinsekcija skladiščnih prostorov z zamegljevanjem ali dimljenjem,
5. deratizacija - deratizacijske vabe,
6. kalibracija plinskih detektorjev za PH3,
7. druge dodatne manjše storitve.

Več na portalu javnih naročil