Skoči do osrednje vsebine

IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH IN OBNOVITVENIH DEL TER ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE PO NARAVNIH NESREČAH NA JAVNIH CESTAH V OBČINI DOBRNA ZA LETO 2019

Rok za prijavo je potekel.

Predmet naročila so vzdrževalna in obnovitvena dela na cca. 80 km javnih občinskih cestah v Občini Dobrna ter odprava posledic škode po naravnih nesrečah na občinski cestni infrastrukturi, skladno s popisi del in storitev.
Vezano na Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 27/2010, z vsemi nadaljnjimi spremembami) je skupna dolžina kategoriziranih cest 72,316 km, od tega je približno 40 % makadamskih cest. Dolžina lokalnih cest je 30,053, dolžina javnih poti pa 42,263 km.
Javno naročilo se oddaja od datuma podpisa pogodbe do 31. 12. 2019. Pogodbena vrednost je odvisna od planiranih sredstev v Proračunu Občine Dobrna (vključno z Rebalansi) in na osnovi dejanskih potreb na terenu. Obseg in vrsta del bosta določena sprotno, na osnovi dejanskih potreb na terenu.

Več na portalu javnih naročil