GOV.SI

IZVAJANJE STORITEV STROKOVNEGA NADZORA PRI OBNOVI KOPALIŠČA DOMŽALE

Obstoječe zunanje kopališče v Domžalah je dotrajano in zastarelo, zato ga želi investitor (Občina Domžale) prenoviti. Predmet razpisa je izvajanje storitev strokovnega nadzora nad deli. Izvajalec bo skrbel, da bo objekt pravočasno in kvalitetno zgrajen in v predpisanem roku predan v uporabo.

Več na portalu javnih naročil