Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje storitev gradbenega nadzora pri izvajanju GOI del na projektu Splošne bolnišnice Jesenice prenova bolnišnične lekarne

Rok za prijavo je potekel.

Izvajanje storitev gradbenega nadzora pri izvajanju GOI del na projektu Splošne bolnišnice Jesenice prenova bolnišnične lekarne
izvajati koordinacijo vseh potrebnih aktivnosti med pooblaščenimi predstavniki naročnika, uporabnika ter izvajalcem gradnje;
posredovati in strokovno pojasnjevati zahteve, predloge in sugestije pooblaščenega predstavnika naročnika in dajati ustrezna navodila vsem udeležencem na projektu gradnje (skozi operativne sestanke ali v direktnih kontaktih s posameznimi udeleženci na projektu);
sklicevanje, udeležba in zapisniško vodenje rednih tedenskih in /ali izrednih (dodatnih) koordinacijskih sestankov na gradbišču. Iz zapisnikov koordinacijskih sestankov mora biti razvidno izvajanje del, odprava pomanjkljivosti, roki odprav, odgovorne osebe za realizacijo pripomb nadzornika ter pooblaščenega predstavnika naročnika;
po potrebi in na poziv naročnika sklicevanje rednih in izrednih sestankov z različnimi udeleženci na projektu, vključno s pripravo zapisnikov o le

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik