Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja oseb in premoženja

Rok za prijavo je potekel.

Naročnik potrebuje izvajanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja oseb in premoženje na območju družbe HSE EdT v obdobju od 18.1.2021 do vključno 17.1.2024 po sistemu 24/7 in v skladu z zahtevami naročnika.\nPodrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij - tehničnega dela dokumentacije (v nadaljevanju: tehnični del).\nV skladu z 31. členom (pridržana javna naročila) ZJN-3 naročnik v predmetnem postopku vabi k sodelovanju le invalidska podjetja in zaposlitvene centre, ki so na datum roka za oddajo ponudbe z odločbo ministra, pristojnega za invalidsko varstvo, uvrščeni na register invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov, objavljenim na spletni strani javne uprave. \nOgled prostorov naročnika, kjer se bodo izvajale storitve varovanja, naročnik potencialnim ponudnikom omogoča v ponedeljek, 14.12.2020, ali v torek, 15.12.2020, vsakič z začetkom ob 9:00 uri na sedežu naročnika. Ogled lokacije ni pogoj za oddajo ponudbe, je pa priporočljiv, da se potencialni

Več na portalu javnih naročil