Skoči do osrednje vsebine

IZVAJANJE PREVOZOV UČENCEV OŠ DR. PAVLA LUNAČKA ŠENTRUPERT IN OŠPP MIRNA 2023-2024

Rok za prijavo je potekel.

Naročilo obsega redne prevoze učencev OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert in OŠPP Mirna.
Za šolsko leto 2023/2024 se prevozi izvajajo skladno s priloženim seznamom relacij. Za morebitna nadaljnje šolsko leto (v primeru podaljšanja naročila) bo naročnik oziroma ravnatelj šole sporočil relacije in vozni red pred začetkom šolskega leta.
Naročilo se odda in pogodba z izbranim ponudnikom se sklene za obdobje od 1.9.2023 do 31.8.2024. Naročnik si pridržuje pravico za podaljšanje pogodbe pod istimi pogoji za največ štiri mesece. Ponudniki z oddajo ponudbe soglašajo z morebitnim podaljšanjem. V primeru podaljšanja velja določba o možni spremembi cen, navedena v točki 11.2.2 Navodil ponudnikom in v vzorcu pogodbe. Relacije in število otrok v šolskem letu 2024/2025 se lahko spremenijo. Vsi ostali pogoji, navedeni v razpisni dokumentaciji in pogodbi, pa ostanejo ob podaljšanju pogodbe nespremenjeni.

Več na portalu javnih naročil