Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje pregledov delovne opreme

Rok za prijavo je potekel.

Opravljanje predpisanih obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme v objektih naročnika. Te preglede in preizkuse je potrebno opraviti v skladu z veljavnimi predpisi zaradi zagotovitve varnosti in zdravja delavcev, ki to opremo uporabljajo kot narekuje veljavni Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. I. RS, št. 43/11) v 19. členu. Podrobneje preglede predpisuje Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. I. RS št. 101/04 in 43/11 - ZVZD-1).

Več na portalu javnih naročil