Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja prostorov (ponovitev postopka)

Rok za prijavo je potekel.

Skupna površina znaša 1.797 m2 in obsega pritličje, medetaža (3 pisarne), 1. nadstropje, 2. nadstropje in 3. nadstropje (mansarda).

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu »OBR-Tehnične in storitvene zahteve«. Naročnik bo skladno z merilom, določenim v razdelku C) Merila za izbiro najugodnejše ponudbe v teh Navodilih, z najugodnejšim ponudnikom sklenil pogodbo za obdobje enega leta. Naročnik si pridržuje pravico pogodbo predčasno prekiniti pod pogoji in iz razlogov, navedenih v obrazcu »OBR-Vzorec pogodbe«.

Izvajalec bo za čas trajanja pogodbe prevzel eno delavko, ki pri naročniku že opravlja tovrstna dela, in sicer za polni delovni čas, 60 ur na teden..

Več na portalu javnih naročil