Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje geodetskih storitev na področju Elektra Ljubljana d.d. v obdobju 2019-2021

Rok za prijavo je potekel.

Naročnik Elektro Ljubljana d.d bo na podlagi 41. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) izvedel postopek za izvajanje geodetskih storitev na področju Elektra Ljubljana d.d. v obdobju 20192021.

Naročnik bo izvedel javno naročilo v dveh fazah, in sicer:
A) V prvi fazi bo naročnik objavil povabilo k sodelovanju oz. oddaji prijav (v katerem so določeni pogoji za priznanje sposobnosti). Kandidati morajo oddati prijavo v obliki in vsebini, kot je zahtevana v tej dokumentaciji.

B) Po pregledu prijav bo naročnik izdal odločitev o priznanju sposobnosti, s katero bo odločil o tem, kateri izmed kandidatov, ki so oddali prijavo, so uvrščeni v fazo oddaje ponudbe. V drugi fazi bo naročnik vsem kandidatom, ki jim je bila priznana sposobnost, posredoval povabilo k oddaji ponudbe, ki bo vključevala natančne tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. Kandidati bodo v 2. fazi postopka povabljeni k oddaji končne ponudbe glede na potrebe naročnika.

Tehnični razpisni pogoji so razvidni iz "Priloge št. 13".

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik