Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje geodetskih storitev 2019 - 2021

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izbor sposobnih ponudnikov za izvajanje posameznih naročil za geodetske storitve na območju občine Žalec. Naročnik bo okvirni sporazum sklenil z največ 7 ponudniki, ki bodo oddali dopustne ponudbe in bodo skladno z merili dosegli največ točk.
Predmet javnega naročila zajema izvajanje geodetskih storitev - izvedba postopkov ureditve mej, nove izmere, parcelacije, komasacije, izravnave mej, določitve zemljišča pod stavbo, izdelava elaborata za evidentiranje stavbe, sprememba dejanske rabe zemljišča, sprememba bonitete zemljišč, ureditve mej med samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb, izdelave tehničnega poročila označitve mej z mejniki, zakoličba objektov, izdelava geodetskih načrtov ter ostale geodetske storitve za naročnika na območju občine Žalec.

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik