Skoči do osrednje vsebine

Izvajanja servisiranja, kalibracije overjanja in kontrol merilnih naprav za obdobje 2 let

Rok za prijavo je potekel.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Več na portalu javnih naročil