GOV.SI

Izgradnja stanovanjske soseske Novo Brdo, sklop 1: E2 in sklop 2: E3

Izbor izvajalca za izgradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo, enota E2

Več na portalu javnih naročil