GOV.SI

Izgradnja pločnika ter investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu v Dragomlju

Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju in izgradnja novega pločnika ob državni cesti R3-644/1357 od km 1,923 do km 2,553 desno; zamenjava spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja, izgradnja javne razsvetljave in asfaltiranje

Več na portalu javnih naročil