Skoči do osrednje vsebine

Izgradnja pločnika na Ulici bratov Gerjovičev Dobova

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je ureditev površin za pešce širine 1,5 m v dolžini cca. 190 m na desni strani gledano v smeri stacionaže. V območju dograditve pločnika se izvede gradnja cestne razsvetljave. Prav tako se uredi odvodnjavanje vozišča. Uredi se vse priključke, dovoze in izvoze ter ojačajo oz. obnovijo obstoječi oporni zidovi ob novo predvidenem pločniku. Tangirani komunalni vodi se ustrezno zaščitijo oz. prestavijo. Obstoječa vertikalna prometna oprema se odstrani in se postavi nova. Na začetku obravnavanega odseka se izvede navezava na obstoječe stanje. Obstoječa talna tehtalna vaga ob parceli 226/12 k.o. Mihalovec se odstrani. Predvidi se simbolična označitev tehtalne vage s spominsko ploščico ob pločniku.

Več na portalu javnih naročil