Skoči do osrednje vsebine

IZGRADNJA NOVE POŠ MARJETA

Rok za prijavo je potekel.

Predmet gradnje je postavitev nove štiri oddelčne osnovne šole z telovadnico ter dograditev dodatne učilnice za vrtec Pikapolonica, na katerega se novi objekt naveže. V kletni etaži so načrtovani spremljajoči prostori za telovadnico (garderobe, sanitarije, prostor za hrambo orodja in športnih rekvizitov ter dostop do telovadnice, ki je tudi delno vkopana: V kletni etaži je tudi tehnični prostor, in urejen dostop za zunanje uporabnike telovadnice. V pritličju pa so vse učilnice, (4x), dodatna igralnica za vrtec, knjižnica, računalniška učilnica, razdelilna kuhinja in jedilnica, zbornica, kabineti, garderoba, sanitarije in hodniki. Pod nesimetrično dvokapno streho je nameščen klimat. Za potrebe zunanje ureditve je potrebno porušiti sedanjo montažno podružnično šolo, staro »telovadnico« in bivšo trgovino. Uredi se novo parkirišče z dostopom iz obstoječe lokalne ceste. Pred vhodom v novo šolo bo urejeno tudi obračališče za šolski avtobus (dostop iz nove ceste do POŠ Marjeta ni predmet teg

Več na portalu javnih naročil