Skoči do osrednje vsebine

Izgradnja meteorne kanalizacija Kvasica

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izgradnja kanalizacije za odvod padavinskih vod s streh in utrjenih dvorišč ter s sušnim dotokom iz predvidenih malih komunalnih ČN pri stanovanjskih hišah v naselju Kvasica. Padavinske vode bodo po kanalizacijskem sistemu speljane do Selskega potoka, kjer je predviden izpust vanj.\n\nNaselje Kvasica se nahaja na robu Kanižarske kadunje, ki je prekrita s platjo slabo propustne gline, kar pomeni, da ni možno zagotoviti ponikanje padavinskih vod iz območja cest, utrjenih površin in streh objektov, zato se vsa voda steka po prometnih površinah.\n\nS predvidenim posegom se bo izboljšalo odvajanje padavinskih vod, in sicer preko kanalizacijskega sistema v pritok Selskega potoka. S tem se zmanjša vplive človeka na okolje, izboljša se varnost in kakovost bivalnega prostora.\n\nNa podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/18), OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predl

Več na portalu javnih naročil