Skoči do osrednje vsebine

Izgradnja komunalne opreme (cesta, meteor. kanalizacija, plinovod, vodovod in JR) za priklj. večstanovanjskih objekt. na parc.št. 1725/10, 1723/5, 1721/32 vse K.O. Brdo (odcep-3 na obm. 39-Brdo vzhod)

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izgradnja komunalne opreme: dostopna javna cesta, meteorna kanalizacija, javni vodovod, priključni plinovod za potrebe priključitve predvidenih večstanovanjskih objektov na parc.št. 1725/10, 1723/5, 1721/32 vse K.O. Brdo, ob sočasni gradnji javne kanalizacije za komunalno odpadno vodo po projektu »Dograditev javne kanalizacije za komunalno odpadno vodo v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE območje 39 Brdo vzhod, odcep 3«. Gradnja kanalizacije za komunalno odpadno vodo ni predmet tega javnega naročila, je pa potrebna operativna uskladitev z že izbranim izvajalcem gradnje za ta objekt, ravno tako pa morajo biti stroški iz naslova usklajevanja izvajanja gradbenih del vključeni v ponudbeni ceni.

Več na portalu javnih naročil