Skoči do osrednje vsebine

IZGRADNJA KANALIZACIJE IN DRUGE INFRASTRUKTURE V NASELJU GORNJE LEPOVČE

Rok za prijavo je potekel.

Javno naročilo vključuje:
- izgradnjo gravitacijske kanalizacije komunalnih odpadnih vod,
- izgradnjo črpališča in tlačnega voda komunalnih odpadnih vod,
- zajem in odvod padavinske odpadne vode,
- dograditev cestne razsvetljave,
- obnovitev vodovodnega omrežja, kjer je dotrajano, oz. zaradi posega poškodovano: predmet naročila so zgolj zemeljska dela, dobavo in montažo materiala za obnovo vodovoda opravi Hydrovod Kočevje d.o.o.,
- ureditev javnih poti in koridorjev za pešce.

Več na portalu javnih naročil