GOV.SI

Izgradnja kanalizacije Dolnja Stara vas GTC Škocjan

Predmet je izgradnja kanalizacije Dolnja Stara vas GTC Škocjan.

Predmet javnega naročila je bolj natančno opredeljen v popisih del ter v projektni dokumentaciji, ki sta priloga in sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Več na portalu javnih naročil