GOV.SI

Izgradnja kablovoda 2 x 20kV od RTP 110/20kV Podlog do RP 20kV Ločica

Izgradnja kablovoda 2 x 20kV od RTP 110/20kV Podlog do RP 20kV Ločica

Več na portalu javnih naročil