GOV.SI

Izgradnja fekalnega kanalizacijskega sistema v Občini Braslovče Zbirni kanal Glinje-Gomilsko-Grajska vas, V. faza

Izgradnja fekalnega kanalizacijskega sistema v Občini Braslovče Zbirni kanal Glinje-Gomilsko-Grajska vas, V. faza

Več na portalu javnih naročil