Skoči do osrednje vsebine

Izdelava vseh vrst obrazcev za RTV-prispevek, tiskanje ter oddajanje pošiljk pošti v prenos

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izdelava obrazcev za izpis mesečnih obračunov in opominov za RTV-prispevek, obvestil o višini bremenitve RTV-prispevka za zavezance z direktnimi bremenitvami, pisem s pozivom za prijavo sprejemnikov, odločb o obveznosti plačila prispevka za programe RTV Slovenija, sklepov o davčni izvršbi, dopisov s kuvertiranjem, izpisovanje vsebine, naslovne strani ter oddajanje pošiljk pošti v prenos in tisk nalepk s črtno kodo ter izdelavo kuvert s tiskom. Pogodba bo z izbranim ponudnikom sklenjena za dobo treh let. \r\n

Več na portalu javnih naročil