Skoči do osrednje vsebine

Izdelava študije električnih razmer za HE na Srednji Savi - vključitev HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke v prenosno omrežje

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izdelava študije električnih razmer za HE na Srednji Savi - vključitev HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke v prenosno omrežje. Celotno naročilo sestavljajo spodaj navedene delne študije. Na podlagi zahtev dokumenta III. Tehnične zahteve in specifikacije, mora študija biti sestavljena iz naslednjih delnih študij:\r\n\r\nI. Usmeritve glede izbire tipov in karakteristik agregatov v luči trenutne zakonodaje: Glede na veljavno zakonodajo so podane usmeritve glede izbire tipov in karakteristik agregatov;\r\nII. Stacionarne in dinamične analize: Vključitev v omrežje, analize pretokov delovnih in jalovih moči, zagotavljanje ustreznih napetostnih razmer in analize zanesljivosti obratovanja elektroenergetskega sistema, analiza tranzientne stabilnostim, analiza napetostne stabilnosti, določitev kritičnih izklopnih časov zaščitnih elementov;\r\nIII. Koordinacija izolacije napetosti: Izračun koordinacije napetosti in določitev odvodnikov prenapetosti na mestih vključevanja posam

Več na portalu javnih naročil