Skoči do osrednje vsebine

IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG ZA OPN OBČINE PIRAN

Rok za prijavo je potekel.

Naročnik bo v okviru predmetnega dinamičnega nabavnega sistema za potrebe priprave strateškega in izvedbenega OPN skladno z veljavno prostorsko zakonodajo, sukcesivno naročal posamezne strokovne podlage.

Predmet naročila, kot tudi roki izdelave, bo podrobneje je podrobneje opredeljen v drugi fazi dinamičnega nabavnega sistema, tj. fazi oddaje posameznih javnih naročil.

Več na portalu javnih naročil