Skoči do osrednje vsebine

IZDELAVA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE POSTOJNA ŠT. 7

Rok za prijavo je potekel.

Občina Postojna je s sprejetjem Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine postojna ( Uradni list RS, št. 8/2017, z dne 17.2.2017) pričela s postopkom sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna št. 7 (v nadaljevanju besedila: SD OPN 7). Osnova za izdelavo SD OPN 7 je odlok o Občinskem Prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12, 80/12, 102/12, 14/13, 58/13, 27/16, 9/17, 75/17-odl. US, 27/18, 48/18, 3/19, 3/19, 45/19, 64/19) (v nadaljevanju besedila: OPN Postojna).\n\nPredmet naročila je izdelava sprememb in dopolnitev tekstualnega in grafičnega dela OPN, ki morajo biti izdelane skladno z veljavno zakonodajo in njegovimi podzakonskimi akti ter pojasnili in priporočili Ministrstva za okolje in prostor za izvajanje ZUreP-2.

Več na portalu javnih naročil