GOV.SI

Izdelava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Kočevje - SD OPN 3

Predmet naloge je izdelava tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Kočevje (SD OPN 3), na podlagi Sklepa o pričetku priprave in izhodišč, vključno z izdelavo oziroma dopolnitvijo vseh manjkajočih strokovnih podlag, formalnimi in tehničnimi dopolnitvami OPN v tekstualnem delu, grafiki in prilogah, ki jih zahteva aktualna zakonodaja in drugi predpisi ter pozitivna praksa stroke. Sestavni del naloge je tudi izdelava okoljskega poročila in izvedba postopka CPVO.

Več na portalu javnih naročil