Skoči do osrednje vsebine

Izdelava projektov kanalizacije in vodovoda Prestranek - Koče

Rok za prijavo je potekel.

Predmet razpisa je izdelava projektov javne komunalne infrastrukture dela območja naselja Prestranek in naselja Koče z idejno zasnovo povezovalne ceste s pločnikom Koče - Slavina in idejno zasnovo dela ceste s pločnikom v naselju Prestranek.
Izdelava projektov javne infrastrukture zajema izdelavo idejne zasnove komplet projektov javne komunalne infrastrukture, DGD in PZI projektov dograditve oz. prestavitve in rekonstrukcije padavinske kanalizacije s priključki do posameznih uporabnikov, DGD in PZI projektov komunalne kanalizacije s priključki do posameznih uporabnikov, črpališči in tlačnimi vodi ter elektro priključki in vso opremo, DGD in PZI projektov dograditve oz. prestavitve in rekonstrukcije vodovodnega omrežja s priključki do posameznih uporabnikov. Poleg tega projekti zajemajo tudi izdelavo DGD in PZI projektov cest in pločnikov ali cest brez pločnikov z javno razsvetljavo v skupni dolžini 1,0 km ter izdelavo idejne zasnove dela ceste s pločnikom v naselju Prestranek in izdel

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik