Skoči do osrednje vsebine

IZDELAVA PROJEKTNO-TEHNIČNE DOKUMENTACIJE ZA NIZKE GRADNJE ZA LETO 2019

Rok za prijavo je potekel.

Pri predmetnem javnem naročilu gre za izdelavo projektne-tehnične dokumentacije (IDZ, DGD, PZI, IZNačrt in projektantski nadzor) za nizke gradnje v letu 2019, torej gre za naročilo projektantskih storitev, ki obsegajo pripravo:
- izdelavo IDZ (idejna zasnova) projektne dokumentacije,
- izdelavo IDP (idejni projekt) projektne dokumentacije,
- izdelavo DGD (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja) projektne dokumentacije,
- Izdelavo PZI (projekt za izvedbo) projektne dokumentacije,
- Izdelavo IZNačrt (izvedbenega načrta) načrta za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del ali vzdrževalnih del v javno korist na javni cesti,
- Izdelavo vseh potrebnih elaboratov (geodetski načrt, geomehanski elaborat,)
- Projektantski nadzor v času gradnje vse do izdanega uporabnega dovoljenja oz. potrjenega zapisnika komisijskega pregleda in prevzema investicijsko vzdrževalnih del ali vzdrževalnih del v javno korist.

Več na portalu javnih naročil