Skoči do osrednje vsebine

Izdelava projektne dokumentacije za opremo 110 kV stikališča HE Zlatoličje s pripadajočimi sistemi

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije za opremo 110 kV stikališča HE Zlatoličje s pripadajočimi sistemi zaščite, vodenja, ITK oprema, lastna poraba in sicer izdelava:\n\na) idejni projekt,\nb) dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja,\nc) razpisna dokumentacija,\nd) projekt za izvedbo,\ne) projekt izvedenih del in\nf) navodila za obratovanje in vzdrževanje.\n\nVsa navedena dokumentacija mora biti izdelana v skladu s veljavno zakonodajo, pravili stroke (priporočili in publikacijami IZS) ter zahtevami naročnika in investitorja.\n\nPoleg izdelave dokumentacije so v obsegu tudi druge storitve kot npr. koordinacija in vodenje projekta, BIM koordinator, sodelovanje z naročnikom in investitorjem, sodelovanje pri izdelavi investicijske dokumentacije, projektantski nadzor, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. Podrobnejša opredelitev in vsebina predmeta javnega naročila je opredeljena v drugih delih dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (III. Tehnične zahte

Več na portalu javnih naročil