Skoči do osrednje vsebine

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO GRADNJE (PZI) ZA PROJEKT »NADZIDAVA MANSARDE IN PRENOVA 1. NADSTROPJA DSO TREBNJE«

Predmet naročila je izdelava PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO GRADNJE (PZI) z vsemi zakonsko predpisanimi vsebinami za nadzidavo obstoječega Doma starejših občanov v Trebnjem v skupni velikosti 1.885 m2 bruto tlorisne površine za prvo etapo in izdelava PZI za prenovo oddelkov A, B in C v I. nadstropju stavbe 998,80 m2 površine za drugo etapo.

Več na portalu javnih naročil