Skoči do osrednje vsebine

Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) "Rekonstrukcija ceste Breg - Mavčiče"

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila obsega izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) »Rekonstrukcija ceste breg Mavčiče«, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki iz Uredbe o zelenem javnem naročanju. Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje mora vsebovati širitev cestišča z izgradnjo enostranskega območja za pešce in obojestranske kolesarske steze, izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije ter obnovo vodovoda in javne razsvetljave.

Več na portalu javnih naročil