Skoči do osrednje vsebine

Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo DOMA KRAJANOV PODKRAJ

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je: Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo Doma krajanov Podkraj z okolico in zajema:
izdelavo idejne zasnove (IDZ);
izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) s projektantsko oceno investicije,
izdelavo Projekta za izvedbo (PZI),
izdelava Projekta izvedenih del (PID) in
izvedbo projektantskega nadzora.

Specifikacija naročila Idejni projekt DOM KRAJANOV PODKRAJ (julij, 2018), je v prilogi razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo Doma krajanov Podkraj z okolico predložiti izdelan in podpisan terminski plan po v nadaljevanju navedenih fazah projektiranja.

Predmet javnega naročila se bo izvajal v dveh fazah:
Faza 1: Izdelava PGD in PZI z izdelavo terminskega plana za izgradnjo,,
Faza 2: izdelava Projekta izvedenih del (PID) z navodili za uporabo in vzdrževanje, vključno z izvedbo projektantskega nadzora nad gradnjo in izdelava poročila o izvedenem projektantskem nadzoru.
Rok za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI (Faza 1) je 210 dni od sklenitve pogodbe in sicer:
IDZ: v roku 30 dni od sklenitve pogodbe,
PGD vključno s pošiljanjem vsem potrebnim soglasje-dajalcem in mnenje-dajalcem: v roku 60 dni od potrditve IDZ s strani naročnika,
vložitev gradbenega dovoljenja z vsemi potrebnimi soglasji na upravno enoto: v roku 5 dni od pridobitve vseh potrebnih soglasij,
PZI: v roku 90 dni od vložitve gradbenega z vsemi potrebnimi soglasji na upravno enoto.

Rok za izdelavo projektne dokumentacije PID (Faza 2) je 10 dni po zapisniškem končanju del med izvajalcem in naročnikom, predvidoma najkasneje do 21. 1. 2021. Izdelava PID dokumentacije z navodili za uporabo in vzdrževanje, ki vključuje projektantski nadzor med gradnjo (najmanj 1x tedensko) z udeležbo odgovornega vodje projekta, skladno s terminskim planom izbranega izvajalca gradbenih del.

Pogoj za nadaljevanje posamezne faze projektiranja je predhodna potrditev posamezne faze projektiranja s strani naročnika. Naročnik si pridržuje pravico, da ne nadaljuje z izvajanjem nadaljnjih faz projektiranja.

Idejna zasnova (IDZ) je bila izdelana v sklopu projekta Mladinske kreativne produkcije (MKP), kateri je bil v letu 2018 sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Idejni projekt ima značaj avtorskega dela. Uporabnikom je dovoljeno avtorsko delo in njegove predelave reproducirati, distribuirati, dajati v najem, priobčiti javnosti in predelovati samo pod pogojem, da navedejo avtorja.

Idejni Projekt DOM KRAJANOV PODKRAJ je bil izdelan pod mentorstvom: Mie Crnič, univ.dipl.inž.arh.
Avtorji projekta, področje:
- Gregor Bogovič, arhitektura (dipl.inž.arh.)
- Lucija Krauser, grafično oblikovanje
- Petra Orozel, krajinska arhitektura
- Sanja Plantak, arhitektura (dipl.inž.arh.)
- Urška Podgrajšek, arhitektura
- Nina Šavc, arhitektura (dipl.inž.arh.).

Več na portalu javnih naročil