GOV.SI

Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo komunalne opreme na območju romskega naselja Žabjak - Brezje

Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije (DGD, PZI) za gradnjo komunalne opreme na območju romskega naselja Brezje Žabjak (južni del, severni del), vključno s pridobitvijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

Več na portalu javnih naročil