Skoči do osrednje vsebine

Izdelava projektne dokumentacije "Sanacija po ujmi 2018 Slap Jelendol - 2. faza"

Rok za prijavo je potekel.

Predmet naročila je izdelava projektne dokumentacije za izvedbo 2. faze gradbenih sanacijskih del po ujmi 2018 na območju Slap Jelendol. Naročnik predvideva 2 fazi izdelave projektne dokumentacije PZI - projektna dokumentacija za izgradnjo objektov in PID - projektna dokumentacija izvedenih del po posameznih objektih, kot je podrobneje opredeljeno v navodilih dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Rok za izdelavo projektne dokumentacije je vezan na rok za izvedbo gradbenih sanacijski del, za kar naročnik načrtuje pridobitev državnih sredstev za odpravo posledic neurja. Naročnik v fazi priprave vlog za pridobitev državnih sredstev potrebuje tudi projektantsko oceno potrebne sanacije, zato je začetek izvedbe javnega naročila projektiranja predviden takoj po sklenitvi pogodbe.

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik