Skoči do osrednje vsebine

Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD, PZI, za objekt "MOST ČEZ KAMNIŠKO BISTRICO NA SOTOČJU S PŠATO V JARŠAH"

Rok za prijavo je potekel.

Izdela naj se najprej IZP novega mostu, ki upošteva:
Prednapeti AB most brez vmesnih podpornikov.
Obdelava v območju parc. št. 678/2, 692/30, 5408/2 vse v k.o. Domžale,
Možnosti nadaljevanja poti pod mostom na zahodni strani svetla višina 2,2 m,
Osvetlitev mostu (ambientalna),
optimizacija dolžine mostu prečni profil Kamniške Bistrice na obravnavanem mestu obdelave je 25m,
+/- 10 m od osi brvi čez Kamniško Bistrico urediti navezavo na brv
svetla širina mostu min 3,5 m,
nosilnost za interventno vozilo,
zunanja ureditev z dostopi do mostu ter variantna ureditev-dostop do vode).
Obseg del obsega izdelavo dokumentacije skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov. V kolikor se v obdobju izdelave izvedbenega načrta spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora izdelovalec izvedbenega načrta pri svojem delu ustrezno upoštevati.
Ostali podatki so razvidni iz projektne naloge.

Več na portalu javnih naročil