Skoči do osrednje vsebine

Izdelava projektne dokumentacije in nadzor

Rok za prijavo je potekel.

Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo VDC Šentjur enota stanovanjska skupina Slovenske Konjice in dovozne ceste ter izvajanje projektantskega nadzora na osnovi Idejne zasnove ver.3 in elaborata OPPN za potrebe VDC Šentjur. Uskladitev obstoječega IDP, izdelava PGD in pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelava PZI, izdelava PID in izvajanje projektnega nadzora.

Več na portalu javnih naročil