Skoči do osrednje vsebine

Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI za projekt Celovita obnova vodovodnega sistemaSpodnje Podravje

Rok za prijavo je potekel.

Predmet naročila je Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI za projekt Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje, v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18-popr.). Vsebina in obseg naročila je za vsak sklop posebej opredeljena v projektni nalogi.\r\n\r\nNaročilo je razdeljeno na 2 sklopa in sicer:\r\n\r\nSklop 2: Projekt izdelave dveh novih vodnih virov s filtri železa in mangana\r\nSklop 3: Izdelava projekta za zamenjavo obstoječih krmilnikov, posodobitev programske opreme za kontrolo pristopa na objektih in projektiranje krmilne opreme v merilno-regulacijskih jaških\r\n

Več na portalu javnih naročil