Skoči do osrednje vsebine

Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI za projekt Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje

Rok za prijavo je potekel.

Predmet: Predmet naročila je Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI za projekt Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje, v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18-popr.). Vsebina in obseg naročila je za vsak sklop posebej opredeljena v projektni nalogi.\r\n\r\nNaročilo je razdeljeno na 2 sklopa in sicer:\r\n\r\nSklop 2: Projekt izdelave dveh novih vodnih virov s filtri železa in mangana\r\nSklop 3: Izdelava projekta za zamenjavo obstoječih krmilnikov, posodobitev programske opreme za kontrolo pristopa na objektih in projektiranje krmilne opreme v merilno-regulacijskih jaških\r\n

Več na portalu javnih naročil